Na porto do Porto?

Temat: niezapłacona faktura
sąd to nie urząd, nie ma żadnych "formularzy" są dostępne jedynie przykładowe wzory pozwów- konkretny pozew winien najczęściej zawierać co najmniej wszystkie elementy/dane jak we wzorze natomiast sposób formułowania pism procesowych jest zasadniczo dowolny, przy czym każde pismo procesowe w sprawie cywilnej powinno zawierać inf. o tym kto, od kogo i konkretnie czego i się domaga, do jakiego sądu jest pismo i ma być uzasadnienie + załączniki/ podstawowe dowody w sprawie** + znaczki opłaty skarbowej* oprócz tego sąd wymaga konkretnego określenia "wartości przedmiotu sporu" w złotych polskich *opłata jaką należy ponieść za samo wniesienie sprawy przed sąd, z tego co pamiętam (nie zajmuje się...
Źródło: winforum.pl/showthread.php?t=12349Temat: dowód z pisma procesowego powoda w sprawie karnej, w której
Jesli oskarżony nie pamięta wszystkich okoliczności to czy może powołać się na pismo procesowe w sprawie cywilnej z przed 2 lat (odpowiedź powoda na zarzuty do nakazu zapłaty) jego autorstwa w którym to szczegółowo odniósł się do postawionych obecnie jemu zarzutów i jaką wartośc dowodową miałoby to pismo ( czy byłoby traktowane na równi z wyjaśnieniami oskarżonego w obecnie toczącej się sprawie karnej)?
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=11083